Výhody a nevýhody

+ lepšia miešateľnosť plynu so vzduchom, následne lepšia homogenita zmesi a jej mikro a makro zloženie je vyrovnané = vysoký súčiniteľ prebytku vzduchu a rovnomernejšie plnenie valcov.
+ väčšie oktánové číslo LPG = vyššia termická účinnosť motora
+ nižšie náklady na palivo (cca 50%)
+ nižšie emisie = celková produkcia výfukových plynov je nižšia, motor nedymí = veľmi nízke emisie tuhých častíc
+ zvýšená životnosť oleja a motora = zníženie prevádzkových nákladov, nedochádza ku karbonizácii
+ predĺžený dojazd
+ vysoká rýchlosť horenia = krátky čas spaľovania = možnosť využiť vyššie otáčky motora.
+ plynový motor má tichší chod

- počiatočná investícia pri kúpe = náklady na rekonštrukciu predošlého motora
- zmenšený obsah batožinového priestoru prípadne absencia rezervného kolesa
- nižší výkon motora
- zákaz parkovať v podzemných garážach
- menšia hustota distribučnej siete = vybudovanie celoeurópskskej distribučnej siete by bolo veľmi nákladné
- byrokracia pri vybavovaní potrebných dokumentov