Legislatíva

V tejto časti máte k dispozícii najdôležitejšie legislatívne zákony o problematike prestavby áut na LPG.

Zákon č. 725/2004 Z.z.

Vyhláška č. 29/2006 Z.z.

Vyhláška č. 578/2006 Z.z.

Vyhláška MDPT SR č. 482/2007 Z. z.

Nariadenie vlády č. 583/2006 Z.z.

Vyhláška MDPT SR č. 190/2007 Z.z.

Vyhláška MDPT SR č. 614/2006 Z. z.

Zákon č. 307/2009