Užitočné informácie o LPG

LPG - autoplyn (Liquefied petroleum gas) - je skvapalnený ropný plyn. U nás sa pod pojmom LPG roumie zmes propán-butánu na základe STN 65 6482. LPG sa v prevažnej miere využíva pri prestavbe benzínových motorov. Moderné benzínové motory nemajú so spaľovaním LPG nijaké problémy, pretože horenie je veľmi homogénne. Autoplyn je ekonomické alternatívne palivo šetrné k životnému prostrediu.

Charakteristika LPG

LPG je syntetizovaný rafináciou ropy alebo zemného plynu, tzn. že sa prevažne získava z fosílnych zdrojov energie. Horí čisto bez sadzí, pričom produkuje len veľmi málo emisií síry (toto množstvo nepredstavuje žiadne riziká znečistenia environmentálneho prostredia).

V porovnaní s naftou (42,5 MJ /kg) a benzínom (43,5 MJ / kg) je jeho výhrevnosť vyššia (46,1 MJ /kg). Avšak jeho energetická hustota je nižšia ako u benzínu a nafty, čo má za následok jeho vyššiu spotrebu. Je bez farby, chuti a zápachu, preto sa doň pridáva odorizant (látka s charakteristickou vôňou), aby ho naše zmyslové orgány vnímali. Nie je jedovatý, je však dýchateľný a má mierne toxický účinok.

Zloženie a vlastnosti

LPG sa skladá z uhľovodíkov (zlúčenín pozostávajúcich iba z atómov uhlíka a vodíka), najmä propánu (propylénu) a butánu (butylénu), ale aj propénu, izobutánu a izobutylénu. Propán a bután sú veľmi výhrevné, preto sú dôležité zdroje energie. Zvýšením tlaku alebo ochladením ich možno ľahko skvapalniť a plniť do tlakových nádob.

Pri skvapaľnovaní zmesi propánu-butánu dochádza k výraznej objemovej kontrakcii (zmenšenie objemu cca 260:1, čo znamená, že z 260l plynnej fázy sa získa 1l kvapaliny). V Slovenskej republike sa používa tzv. zimná LPG zmes (pomer: 60% propánu a 40% butánu) a letná zmes (pomer: 40 % propánu a 60 % butánu). Je to palivo s veľmi priaznivými vlastnosťami, s oktánovým číslom cca 101 - 111).

LPG v číslach

Výhody a nevýhody

+ lepšia miešateľnosť plynu so vzduchom, následne lepšia homogenita zmesi a jej mikro a makro zloženie je vyrovnané = vysoký súčiniteľ prebytku vzduchu a rovnomernejšie plnenie valcov.
+ väčšie oktánové číslo LPG = vyššia termická účinnosť motora
+ nižšie náklady na palivo (cca 50%)
+ nižšie emisie = celková produkcia výfukových plynov je nižšia, motor nedymí = veľmi nízke emisie tuhých častíc
+ zvýšená životnosť oleja a motora = zníženie prevádzkových nákladov, nedochádza ku karbonizácii
+ predĺžený dojazd
+ vysoká rýchlosť horenia = krátky čas spaľovania = možnosť využiť vyššie otáčky motora.
+ plynový motor má tichší chod

- počiatočná investícia pri kúpe = náklady na rekonštrukciu predošlého motora
- zmenšený obsah batožinového priestoru prípadne absencia rezervného kolesa
- nižší výkon motora
- zákaz parkovať v podzemných garážach
- menšia hustota distribučnej siete = vybudovanie celoeurópskskej distribučnej siete by bolo veľmi nákladné
- byrokracia pri vybavovaní potrebných dokumentov

Bezpečnosť

Niektorí vodiči odmietajú prestavbu svojho automobilu na LPG z obavy o svoju bezpečnosť. Strach v tomto prípade nie je na mieste. Autá na plyn, v ktorých bola montáž vykonaná podľa predpisov, sú rovnako bezpečné ako benzínové. Nádrž umiestnená v automobile obsahuje striktné bezpečnostné prvky, vďaka ktorým je bezpečnosť na veľmi vysokej úrovni. Vzhľadom na umiestnenie v priestore pre rezervné koleso, je plynová nádrž lepšie chránená než benzínová.

Aj keby došlo k jej poškodeniu, je z pevnej ocele s hrúbkou plášťa asi 3,5 mm. Nádrž je vybavená bezpečnostným ventilom, ktorý v prípade prerušenia plynového potrubia v zlomku sekundy uzavrie dodávku LPG, čím zamedzí unikaniu plynu. Serióznym dokladom bezpečnosti automobilov s plynovým palivom sú napr. štatistiky nehodovosti, ktoré vysokú bezpečnosť áut s pohonom na plyn každoročne potvrdzujú. Z hľadiska bezpečnosti je veľmi dôležitá aj pravidelná údržba automobilu. Optimálne je každý rok, alebo po najazdení 10000km skontrolovať tesnosť a pevnosť, hadice a ohybné časti, elektrické zariadenie, regulátor, diagnostiku riadiacich systémov a ventil plynu. Samozrejmosťou by mala byť aj výmena tlakových nádob 1x za 10 rokov.

Ak máte záujem o viac informácií ohľadom bezpečnosti, odporúčame Vám navštíviť nasledujúce odkazy od Združenia LPG Slovensko.

Bezpečnostné prvky, popis ich funkcie

Skúšky bezpečnostných prvkov

Legislatíva

V tejto časti máte k dispozícii najdôležitejšie legislatívne zákony o problematike prestavby áut na LPG.

Zákon č. 725/2004 Z.z.

Vyhláška č. 29/2006 Z.z.

Vyhláška č. 578/2006 Z.z.

Vyhláška MDPT SR č. 482/2007 Z. z.

Nariadenie vlády č. 583/2006 Z.z.

Vyhláška MDPT SR č. 190/2007 Z.z.

Vyhláška MDPT SR č. 614/2006 Z. z.

Zákon č. 307/2009

Schválené typy automobilov

Aktuálny zoznam schválených typov automobilov nájdete tu. Ak máte záujem o prestavbu vozidla na LPG, vyplňte nasledujúci formulár. Po vyplnení formulára Vaše údaje spracujeme a obratom Vám pošleme detailné inštrukcie spoločne s cenovou kalkuláciou pre Vaše vozidlo.