Zloženie a vlastnosti

LPG sa skladá z uhľovodíkov (zlúčenín pozostávajúcich iba z atómov uhlíka a vodíka), najmä propánu (propylénu) a butánu (butylénu), ale aj propénu, izobutánu a izobutylénu. Propán a bután sú veľmi výhrevné, preto sú dôležité zdroje energie. Zvýšením tlaku alebo ochladením ich možno ľahko skvapalniť a plniť do tlakových nádob.

Pri skvapaľnovaní zmesi propánu-butánu dochádza k výraznej objemovej kontrakcii (zmenšenie objemu cca 260:1, čo znamená, že z 260l plynnej fázy sa získa 1l kvapaliny). V Slovenskej republike sa používa tzv. zimná LPG zmes (pomer: 60% propánu a 40% butánu) a letná zmes (pomer: 40 % propánu a 60 % butánu). Je to palivo s veľmi priaznivými vlastnosťami, s oktánovým číslom cca 101 - 111).