• Montáž a servis LPG

  Jazdi o 50 % lacnejšie

  Montáž vstrekovacích systémov od 800 EUR

  Montáž LPG do všetkých automobilov

   

 • Servis klimatizácie

  V teplých krajoch nechladí, v zime chladí? Potíte sa v aute a klimatizácia "beží" na plný výkon? Klimatizácia smrdí? Zadreli ste kompresor klimatizácie? ....... a pritom stačí iba jedenkrát do roka servis.

  Kompletný servis klimatizácie iba 55 EUR.

   

 • Opravy automobilov

  Dajte si skontrolovať všetky riadiace jednotky iba za 10 EUR

lpg

Legislatíva

V tejto časti máte k dispozícii najdôležitejšie legislatívne zákony o problematike prestavby áut na LPG.

Zákon č. 725/2004 Z.z.

Vyhláška č. 29/2006 Z.z.

Vyhláška č. 578/2006 Z.z.

Bezpečnosť

Niektorí vodiči odmietajú prestavbu svojho automobilu na LPG z obavy o svoju bezpečnosť. Strach v tomto prípade nie je na mieste. Autá na plyn, v ktorých bola montáž vykonaná podľa predpisov, sú rovnako bezpečné ako benzínové. Nádrž umiestnená v automobile obsahuje striktné bezpečnostné prvky, vďaka ktorým je bezpečnosť na veľmi vysokej úrovni.

LPG v číslach

 • odhadovaný počet automobilov na plynový motor v roku 2011 je 75000,
 • Južná Kórea je najväčší svetový spotrebiteľ LPG pre pohon automobilov,
 • v EÚ je viac ako 26000 čerpacích staníc na LPG. V SR viac ako 270,
 • každé vozidlo jazdiace na plyn môže pri najazdení 35 000 km ročne ušetriť až 1,19 tony emisií skleníkového oxidu uhličitého,
 • auto na plyn produkuje o 80 % menej smogu,

Zloženie a vlastnosti

LPG sa skladá z uhľovodíkov (zlúčenín pozostávajúcich iba z atómov uhlíka a vodíka), najmä propánu (propylénu) a butánu (butylénu), ale aj propénu, izobutánu a izobutylénu. Propán a bután sú veľmi výhrevné, preto sú dôležité zdroje energie. Zvýšením tlaku alebo ochladením ich možno ľahko skvapalniť a plniť do tlakových nádob.

Charakteristika LPG

LPG je syntetizovaný rafináciou ropy alebo zemného plynu, tzn. že sa prevažne získava z fosílnych zdrojov energie. Horí čisto bez sadzí, pričom produkuje len veľmi málo emisií síry (toto množstvo nepredstavuje žiadne riziká znečistenia environmentálneho prostredia).