• Montáž a servis LPG

  Jazdi o 50 % lacnejšie

  Montáž vstrekovacích systémov od 800 EUR

  Montáž LPG do všetkých automobilov

   

 • Servis klimatizácie

  V teplých krajoch nechladí, v zime chladí? Potíte sa v aute a klimatizácia "beží" na plný výkon? Klimatizácia smrdí? Zadreli ste kompresor klimatizácie? ....... a pritom stačí iba jedenkrát do roka servis.

  Kompletný servis klimatizácie iba 55 EUR.

   

 • Opravy automobilov

  Dajte si skontrolovať všetky riadiace jednotky iba za 10 EUR

Charakteristika LPG

LPG je syntetizovaný rafináciou ropy alebo zemného plynu, tzn. že sa prevažne získava z fosílnych zdrojov energie. Horí čisto bez sadzí, pričom produkuje len veľmi málo emisií síry (toto množstvo nepredstavuje žiadne riziká znečistenia environmentálneho prostredia).

V porovnaní s naftou (42,5 MJ /kg) a benzínom (43,5 MJ / kg) je jeho výhrevnosť vyššia (46,1 MJ /kg). Avšak jeho energetická hustota je nižšia ako u benzínu a nafty, čo má za následok jeho vyššiu spotrebu. Je bez farby, chuti a zápachu, preto sa doň pridáva odorizant (látka s charakteristickou vôňou), aby ho naše zmyslové orgány vnímali. Nie je jedovatý, je však dýchateľný a má mierne toxický účinok.