• Montáž a servis LPG

  Jazdi o 50 % lacnejšie

  Montáž vstrekovacích systémov od 800 EUR

  Montáž LPG do všetkých automobilov

   

 • Servis klimatizácie

  V teplých krajoch nechladí, v zime chladí? Potíte sa v aute a klimatizácia "beží" na plný výkon? Klimatizácia smrdí? Zadreli ste kompresor klimatizácie? ....... a pritom stačí iba jedenkrát do roka servis.

  Kompletný servis klimatizácie iba 55 EUR.

   

 • Opravy automobilov

  Dajte si skontrolovať všetky riadiace jednotky iba za 10 EUR

Zloženie a vlastnosti

LPG sa skladá z uhľovodíkov (zlúčenín pozostávajúcich iba z atómov uhlíka a vodíka), najmä propánu (propylénu) a butánu (butylénu), ale aj propénu, izobutánu a izobutylénu. Propán a bután sú veľmi výhrevné, preto sú dôležité zdroje energie. Zvýšením tlaku alebo ochladením ich možno ľahko skvapalniť a plniť do tlakových nádob.

Pri skvapaľnovaní zmesi propánu-butánu dochádza k výraznej objemovej kontrakcii (zmenšenie objemu cca 260:1, čo znamená, že z 260l plynnej fázy sa získa 1l kvapaliny). V Slovenskej republike sa používa tzv. zimná LPG zmes (pomer: 60% propánu a 40% butánu) a letná zmes (pomer: 40 % propánu a 60 % butánu). Je to palivo s veľmi priaznivými vlastnosťami, s oktánovým číslom cca 101 - 111).